• Acusticat

Pla de contingència i mesures preventives davant de la COVID-19 pel congrés Acusti.cat

14 i 15 octubre de 2020, Casa de Cultura i Museu de Sant Cugat


El congrés Acusti.cat s'emetrà íntegrament en línia des de la pròpia pàgina web.

La única assistència presencial correspondrà als i les ponents del congrés i equip organitzador, que assistiran als platós preparats a la Casa de Cultura i el Museu de Sant Cugat del Vallès des d'on s'emetran les sessions.


Per tal de garantir les condicions de seguretat, higiene i salut als i les ponents i l'equip organitzador s'ha redactat aquest Pla de contingència.


Adaptació dels edificis i les instal·lacions:

- Presència del personal necessari per adequar i garantir la higiene de totes les instal·lacions.

- Instal·lació de la senyalització de suport i utilització de catenàries per garantir uns circuïts d’entrada i sortida separats.

- Control d’aforaments i manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5m.

- Continuïtat del servei de neteja dels espais durant tot el congrés (sets televisius Casa de Cultura cada canvi de ponents, lavabos i espais comuns), amb especial atenció a superfícies que es toquin sovint així com la desinfecció del material tècnic.

- Punt de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada dels espais.

- Cubell específic per llançar mascaretes proveït amb tapa i pedal.

Mesures de separació per franges horàries:

- Planificació per sessions en franges horàries amb temps entre sessions per a la desinfecció.

- Per evitar aglomeracions i establir un ordre d’entrada i sortida, els participants en les ponències hauran d’adreçar-se al punt de trobada instal·lat en el claustre del Monestir de Sant Cugat, 30 minuts abans de la seva participació, se’ls acompanyarà al set televisiu que els correspongui i després de la seva intervenció podran retornar al punt de trobada i romandre un màxim de 30 minuts més.

- Control dels aforaments màxims fixats en 10 persones per als sets televisius i 15 per al punt de trobada de ponents instal·lat a la sala Tallers del Claustre del Monestir i preservar la distància de seguretat entre els assistents.

Mesures de separació física d’espais:

- Utilització de 3 espais separats físicament:

El punt de trobada: s’ubica a la sala Tallers del Claustre del Monestir

Adreça: Plaça d'Octavià, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès

Els sets televisius s’ubiquen a la Casa de Cultura:

Sala virtual 1: ubicada a la sala d’actes de planta baixa

Sala virtual 2: ubicada a l’auditori de la primera planta

Els sets televisius on es faran les gravacions dels reptes/dilemes, estan dissenyats per a que moderador i ponents facin les exposicions i diàlegs, asseguts en uns butacons separats 1,5 metres.

Adreça: Carrer de Castellví, 8, 08173 Sant Cugat del Vallès

- Sant Cugat disposa de bona comunicació en transport públic, de totes maneres L’organització disposarà d’algunes places d’aparcament.

- La necessitat de plaça d’aparcament haurà de ser comunicada amb anterioritat al 5 d’octubre a la Secretaria via correu electrònic a: yolanda@activacongresos.com

Mesures de protecció personal:

- Ús de la mascareta obligatori mentre no s’està assegut en el set televisiu per a la participació en una ponència.

- Punts de rentat de mans amb aigua i sabó, o amb gel hidroalcohòlic.

- No sobrepassar l’ocupació màxima de persones en un mateix espai.

- Es recomana que els ponents duguin la seva ampolla d’aigua, de tota manera, l’organització posarà a disposició de ponents i participants, en el punt de trobada, ampolles d’aigua petites pel seu consum. Una vegada agafada una de les ampolles, es demana, que el ponent se l’endugui o la llenci en una paperera habilitada.

Ubicació dels espais congrés ACUSTI.CAT

52 vistas0 comentarios