top of page
  • Acusticat

Repte 16: Mesures de llarga durada no presencials: avantatges, inconvenients i limitacions

Actualizado: 15 oct 2020

Subtítol: Mesures de llarga durada .


Gestionat per: Diputació de Barcelona


Coordinació: Àngel Moreno Duran. Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. morenoda@diba.cat.. Eliseo Reinoso Pedrosa. Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. reinosope@diba.cat.


Abstract: A Catalunya, la metodologia de mesura que cal emprar en l'avaluació del soroll generat per les activitats i el veïnatge resta establerta als annexos 3 i 4 de la Llei 16/2002. Als annexos esmentats, es preveuen mesuraments representatius del soroll que es vol avaluar, o bé mesuraments en continu durant tot el període d'avaluació. En el cas de determinades activitats sorolloses, com ara concerts, sorolls molt variables en el temps, o de caràcter aleatori, pot resultar necessari efectuar mesures de durada superior al període d'avaluació. Una possibilitat d'abordar aquestes casos és per mitjà de mesures de llarga durada no presencials amb registre d'àudio. En aquest repte es pretén analitzar, des d'un punt de vista tècnic i normatiu, els avantatges, els inconvenients i les limitacions d'aquesta tipologia de mesures.


VÍDEO DEL REPTE:PONÈNCIES PRESENTADES:

Rubén López. TÜV SÜD ATISAE, S.A.U

R16_Ruben_Lopez
.pdf
Descargar PDF • 1.69MB
R16_Ruben_Lopez_audios
.zip
Descargar ZIP • 6.39MB

Pere Artís. KEACOUSTICS

R16_Pere_Artis
.pdf
Descargar PDF • 1.58MB

Lluís Gallardo. Advocat, ACCCA

R16_Luis_Gallardo
.pdf
Descargar PDF • 196KB

A qui va dirigit?:

Col·lectius professionals, consultories, administració pública, estudiants, EPCAs.


Descripció del REPTE:

Actualment, a Catalunya, la metodologia de mesura que cal emprar en l'avaluació del soroll generat per les activitats i el veïnatge resta establert als annexos 3 i 4 de la Llei 16/2002, tal com vam quedar modificats pel reglament que desenvolupa la Llei, aprovat per mitjà del Decret 176/2009. Els annexos esmentats preveuen dues tipologies diferents de mesura: mesures representatives de cada fase de soroll, sovint de curta durada, o bé mesures en continu durant tot el període d'avaluació.


Les mesures de curta durada, representatives de les fases de soroll, són sempre presencials, i permeten al tècnic que realitza les mesures percebre el soroll que es vol avaluar al mateix temps que el sonòmetre està mesurant. No obstant, com que la superació o no dels valors límit establerts depèn, no només del nivell d'avaluació obtingut (LAr,i), sinó que també hi intervé el règim de funcionament de la font de soroll objecte d'avaluació dins del període d'avaluació considerat, aquests tipus de mesura resulten especialment útils quan es coneix el règim de funcionament esmentat, pel fet que permeten reduir el temps dedicat als mesuraments i el cost econòmic de l'avaluació.


Ara bé, quan no es coneix el règim de funcionament, -o per a esdeveniments de llarga durada, com ara concerts o festivals musicals-, per tal de fer una avaluació acurada del soroll, pot resultar necessari efectuar mesures de llarga durada, durant la totalitat del període d'avaluació. Aquest també seria el cas de sorolls de caràcter aleatori, dels quals no es té la certesa del moment del dia en què es produiran. Així, en alguns casos, pot resultar necessari fer mesures de durada superior al període d'avaluació. A més, especialment quan s'avaluen sorolls aleatoris, sovint calen diversos desplaçaments fins al punt de mesura per tal d'obtenir una mostra representativa del soroll, de manera que els mesuraments es poden encarir notablement, o fins i tot ser inviables.


Una alternativa que pot resultar viable a la realització de mesures presencials durant tot el període d'avaluació, és la realització de mesures de llarga durada amb registre d'àudio, sense presència continuada d'un tècnic. Aquestes mesures poden abastar la totalitat del període horari en què es produeix la molèstia (dia, vespre o nit), es poden programar per diversos dies i en determinades franges horàries i resulten especialment indicades per als sorolls aleatoris, però també tenen inconvenients i limitacions.


L'objectiu del present repte és analitzar, des d'un punt de vista tècnic i normatiu, els avantatges, inconvenients i limitacions de les mesures de llarga durada amb registre d'àudio. A partir de l'experiència acumulada els darrers anys en aquests tipus de mesures s'abordaran possibles solucions a les dificultats que comporten tant en ambient exterior com en ambient interior.


Etiquetes: Soroll, avaluacions, àudio, representativitat, llarga durada.


353 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page