Participar-hi

  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram

#Acusticat2020

Acusti.cat 2020 és una oportunitat per fer més dinàmic el teu projecte professional o el teu producte en el marc de l’acústica.

Totes les organitzacions i/o professionals són potencials col·laboradors, participants actius d’acusti.cat.

Inscripcions obertes com a assistent

La participació a l’esdeveniment és gratuïta però requereix inscripció prèvia.