top of page

Premi 

 • YouTube
 • Facebook
 • Flickr
 • Instagram

#ACUSTICAT2024

#Acusticat2022

Premi ACUSTICAT de reconeixement a la trajectòria professional en el camp de l’acústica

​Bases del premi

 1. El Congrés d’Acústica de Catalunya, organitza un premi, anomenat Premi ACUSTICAT 
   

 2. El Premi ACUSTICAT té per objecte el reconeixement d’una trajectòria professional clarament marcada en un o més àmbits de l’acústica. Es valorarà la seva contribució en el desenvolupament i progrés de l’acústica a Catalunya, ja sigui en la docència, divulgació, la investigació i/o per l’experiència i vàlua com a professional del sector públic o privat.
   

 3. El Premi pot ser atorgat tant a persones físiques com a persones jurídiques o a col·lectius.
   

 4. Les candidatures poden ser presentades per qualsevol persona física o jurídica, i han d’estar degudament argumentades. Aquestes han de ser presentades abans del 25 de febrer del 2022 en format electrònic en qualsevol de les administracions organitzadores del congrés i en format telemàtic. (ACUSTICAT es celebra la segona quinzena del mes d’abril, a no ser que hi hagi motius degudament justificats que obliguin a replanificar el congrés en altres dates) 
   

 5. La documentació a presentar ha de constar com a mínim de:

  1.     Carta del sol·licitant, exposant el candidat i el motiu.

  2.     Currículum i referències del candidat.

  3.     La periodicitat del Premi és biennal.
    

 6. El jurat el formen un representant de cadascun dels coorganitzadors del congrés ACUSTICAT i l’elecció es realitza per votació, guanyant aquell candidat amb majoria simple de vots. En el cas d‘empat es realitzaria una segona votació, amb els dos candidats amb més vots. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
   

 7. .    A l’hora d’atorgar el premi es tindran en compte els següents criteris:

  1.   Tasques de recerca i investigació reconegudes.

  2.   Desenvolupament innovador i la seva aplicabilitat en el treball.

  3.   Ressò o desenvolupament internacional en el seu treball.

  4.   La participació en el món de la docència i la pedagogia.

  5.   Bon comportament ètic i un reconeixement social per part de la professió.

  6.   Treballar en eines pel benefici i la salut de la ciutadania.
    

 8. El Premi serà comunicat a la candidatura guanyadora, per part de l’organització de l’ACUSTICAT, un mes abans de la celebració del congrés. 
   

 9. Un mes abans de la celebració del congrés es farà públic el llistat de les candidatures que es presenten al premi.
   

 10. La candidatura guanyadora es donarà a conèixer durant el congrés, on es farà el lliurament del premi.

#Acusticat2022

bottom of page