Reptes

  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram

#Acusticat2020

Són problemes o situacions en l’àmbit de la qualitat acústica on preval una interpretació tècnica.