top of page

Dilemes 2020

  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram

#Acusticat2020

Són problemes o situacions en l’àmbit de la qualitat acústica que requereixen d’una valoració ètica per part del tècnic/gestor implicat de la instal·lació, situació, etc. On la normativa no determina de forma objectiva com actuar.

bottom of page