top of page

Fotos

  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram

#Acusticat2020

Resum del Congrés Acusti.cat 2022
Autoria: Toni Torrillas

Primer dia (25 d'abril)
Autoria: Toni Torrillas

Segon dia (26 d'abril)
Autoria: Toni Torrillas

Activitat: Passejada d'escolta
Autoria: Toni Torrillas