top of page

Repte

Mes enllà de la qualitat acústica dels habitatges

Una quinzena de països europeus disposen d’una classificació de tres a sis nivells de qualitat acústica dels edificis. La UNE 74201:2021 ha adaptat la ISO-TS 19488:2001 al CTE, també amb sis classes de qualitat de la A (la més alta) a la F (lamés baixa). S’analitzen els pros i contres de que la UNE s’integri en la normativa d’obligat compliment. Es fa un resum de conclusions per tal de facilitar el debat entre els assistents

Captura de pantalla 2024-04-11 a les 21.03.34.png

Gestionat per:

Associació Catalana de Consultors Acústics

Coordinació:

Josep Maria Querol i Noguera 

Associació Catalana de Consultors Acústics jmquerol1935@gmail.com

PONENTS

Josep Maria Querol i Noguera

Enginyer Industrial, Consultor Acústic, membre de l’Associació Catalana de Consultors Acústics. Professor d’acústica, soroll i vibracions en nombrosos cursos i Màsters. 

Eugenio García Calderón

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sonido e Imagen. He trabajado en CSIC, Bruel&Kjaer y Álava Ingenieros y fundador de la empresa IAG, Ingeniería Acústica García Calderón. Auditor técnico externo de ENAC, en Acústica y Vibraciones. Profesor en Masters de acústica i vibraciones. Copartícipe en el equipo de redacción de la norma UNE 74201 de clasificación acústica de edificios.

bottom of page