top of page

Taula Rodona

Assajos de l’aïllament acústic de façanes

Continuació del repte R07 de l’Acusticat 2022

A la passada edició de l’Acusticat es va tractar la problemàtica dels assajos de l’aïllament acústic de façanes. Una edició més tard es constata que no hi ha hagut un avanç significatiu però es disposa d’informacions actualitzades i caldria prendre decisions respecte què cal fer quan en els assajos hi ha desviacions al mètode.

Gestionat per:

Associació Catalana de Consultors Acústics

Coordinació:

Jordi Servosa i Roca 

SiS consultoria acústica sl 

jordiservosa@sisconsultoria.com

PONENTS

Xavier Torras Carreño

Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

Rubén López Tortosa

Director tècnic de TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. (009-EC-PCA) 

Miguel Iglesias

Director tècnic de l’àrea de calibració d’Acústica INECAV, S.L.P. 

Martí Capellas Morera

Director tècnic d’ AB-EIC CONTROL REGLAMENTARIO, SL (144-EC-PCA)

bottom of page