• Acusticat

Dilema D04: La qualitat acústica de l’edificació a debat.

Actualizado: 4 may

Subtítol: La Norma UNE 74201:2021: Acústica. Esquema de classificació acústica d’edificis Gestionat per: ETSAB, (UPC BarcelonaTeach) Coordinació: Francesc Daumal i Domènech. ETSAB, (UPC BarcelonaTeach) francesc.daumal@upc.edu


Abstract: La norma UNE 74201 dedicada a la classificació acústica dels edificis, distingeix acústicament els edificis en cinc categories. Hi ha dues superiors a les exigències del DB HR del Codi Tècnic, una corresponent a aquest, i dues d'inferiors. Aquestes darreres, ja s'intueix que poden ser objecte de necessitat de rehabilitació en un futur proper. A qui va dirigit? Arquitectes, Acústics, i tots els públics


Descripció: Tots els edificis de nova construcció disposen de la seva certificació d'eficiència energètica, i des del setembre del 2021, la nova norma UNE 74201:2021 d'aplicació a edificis residencials, docents i sanitaris, classifica la qualitat acústica d'aquestes edificacions a sis nivells: A, B, C, D, E i F. la A és la més alta, la D correspon al DH-HR, i la F és la més baixa. Els edificis que no requereixin classificació acústica o que aquesta darrera no arribi a determinar-se, es classifiquen sense prestació determinada “npd”. La classificació es realitza emprant com a criteri el nivell de protecció davant del soroll per a les categories següents: Aïllament a soroll aeri entre recintes. Aïllament a soroll d’impactes entre recintes. Aïllament a soroll aeri per soroll exterior. Nivells de pressió sonora procedents de les instal·lacions interiors. Temps de reverberació a aules i àrees d'accés comuns a edificis d'ús residencial públic, sanitari i docent. L’objectiu d’aquesta norma de classificació és facilitar als projectistes l’especificació d’un nivell normalitzat de qualitat acústica complementari al nivell de qualitat definit per la normativa vigent. També busca que els propietaris disposin d'un document per saber on i en què cal actuar en cas de rehabilitació i/o reforma, per ser categoritzats en un nivell superior, i que els usuaris dels edificis puguin estar informats sobre la qualitat acústica de aquests, i un objectiu addicional pot ser ajudar les administracions públiques a definir una classe específica a la reglamentació d'edificació com a requisit mínim per a les condicions acústiques dels edificis. La norma també es pot aplicar com una eina general per categoritzar la qualitat del parc d'edificis, i a més a més inclou disposicions per classificar l'acústica abans i després d'una actuació total o parcial de rehabilitació. Cal dir que al comitè de normalització d'aquesta norma hi han participat fabricants de materials aïllants, empreses d'enginyeria acústica, universitats, centres tecnològics i laboratoris d'assajos. Al debat hi col·laboren J.LL. Zamora, Amaya Caballero, un professional designat pel COAC, i jo mateix. Etiquetes: Classificació Acústica d’Edificis, cinc estrelles acústiques als edificis,

249 visualizaciones0 comentarios