top of page
  • Acusticat

Dilema D07: Measuring the sound emissions of vehicles in real traffic conditions

Actualizado: 2 jun 2022

Subtítol: Mesura de les emissions sonores de vehicles en condicions reals de circulació Gestionat per: Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Granollers Coordinació: Marta Chillida Munguet mchillida@granollers.cat


És fiable la identificació automàtica dels vehicles sorollosos? Funciona correctament en carreteres/carrers de més d'un carril? Quins són els llindars/límits legals de soroll als diferents països? La cobertura legal prové de la normativa nacional o local?


La sessió va presentar cinc experiències europees (al Regne Unit, Suïssa, Països Baixos, França i Espanya) per mesurar el soroll generat pels vehicles en moviment amb identificació de la matrícula i amb l'objectiu final de sancionar-los quan s'ha superat un determinat llindar de soroll.


Aquesta sessió ens va presentar la tecnologia i l'experiència de diferents proves arreu d'Europa amb diversos dispositius instal·lats al carrer per mesurar les emissions sonores de vehicles, en condicions de trànsit reals.


Des d'Anglaterra, Intelligent Instruments, va exposar l’experiència a Londres on hi ha set sistemes permanents (2 càmeres d'alta resolució i un preamplificador i micròfon de precisió de classe 1, processador i mòdem 4G) emetent c. 50 multes/mes.


Des de Suïssa, el NORA (NOise RAdar) permet: recompte de vehicles, categorització de vehicles, avaluació del flux de trànsit i velocitat, i controlar el nivell (global) de soroll emès.

A Granollers, aprofitant càmeres de trànsit existents i afegint un sensor de soroll (CESVA TA-120) s'ha fet durant tres mesos una prova pilot, afegint a la identificació de vehicles, la detecció de soroll en un carril de trànsit.


Testat a Rotterdam i Barcelona de moment, el projecte NEMO prova una tecnologia de teledetecció per mesurar el soroll i les emissions de vehicles en temps real.

De França, es presenta el prototip més sofisticat, Hydre que pot registrar la direcció de circulació calculada cada 1/25 s.


Conclusions

Al Regne Unit, a l’igual que a Espanya, no hi ha límits legals de soroll definits per als vehicles de carretera i el sistema enregistra vídeo, àudio i nivell de soroll i les dades són revisades quan superen límits per agents de forma remota mitjançant una interfície web. L'avaluació es realitza de manera tècnica i subjectiva. Les multes les emeten els ajuntaments mitjançant la seva legislació sobre l'Ordre de protecció de l'espai públic de vehicles molestos.


L’experiència desplegada a Ginebra, Zuric, Basilea i Hambourg, París utilitza dues estratègies. En primer lloc, amb l'anàlisi del soroll i mètriques objectives, ja que els diferents sorolls del cotxe es poden distingir per l'oïda, apliquen tècniques estàndard de processament per permetre categoritzar en prototips els cotxes. Després, amb l'aprenentatge automàtic es compara els soroll real dels cotxes amb els «prototips». Un cop es realitza una fase d'entrenament, una xarxa neuronal, processant milers de mostres, arribaran a l'aprenentatge automàtic dels cotxes sorollosos.


A Granollers l'anàlisi de big data proporciona llistes de vehicles reincidents a partir de 66.000 vehicles diferent i d'un total de 146.000 deteccions de trànsit de vehicles. S’han detectat més de 17.000 trànsits que superen els 75 dBA, que provenen únicament de 205 vehicles sorollosos recurrents (0,3%). Actualment els agents de policia tenen la llista i la revisaran abans de decidir com procedir per informar als propietaris dels vehicles.


Hi ha 11 models de vehicles classificats com a "alt emissor" a la prova de NEMO a Rotterdam i s'han trobat uns determinats models i marques com a reincidents (veure presentació alguns vehicles emeten de 15 a 20 dB(A) més que vehicles de la mateixa categoria en condicions similars (velocitat, acceleració) L'1% de vehicles més sorollosos emeten 10 dB més que la majoria i tots són turismes.


Els francesos destaquen que és impossible sancionar un conductor a partir d'una simple mesura feta amb un sonòmetre en carrers de més d’un carril. El sistema no es comportaria d'una manera equitativa per als diferents carrils de circulació i provocaria comportaments arriscats dels conductors que no volen ser enxampats, allunyant-se. Els inventors d’Hydre defensen que és l'únic sistema que rastreja els vehicles de manera totalment acústica, en creuar les direccions detectades pels dos subsistemes acústics del prototip, se centren simultàniament en la mateixa font. Aquesta tècnica és l'única que pot garantir els requisits de metrologia legal sobre estimació de distància. Així, la font acústica més sorollosa es discriminada i seguida al llarg de tot el seu recorregut per vídeo.


PONÈNCIES PRESENTADES

Noise Camera

Mr. Reuben Peckham from Intelligent instruments (24Acoustics) (UK).

D07- 1 Reuben
.pdf
Descargar PDF • 750KB

Swiss project NORA (NOise RAdar)

Mr. Hervé Lissek from LTS2 (Laboratoire de Traitement des Signaux) de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) and Glenn Meleder co-founder and CEO of Secureaxis.

D07- 2 HERVE LISSEK
.pdf
Descargar PDF • 963KB

Refitting of existing transit camres into acoustic radars

Mr. Anton Gomà, Co-Owner, Ctrl4 Enviro, and Mr. Pere Artís from Keacoustics who will present a radar with two separate noise and càmera systems in Granollers (Spain).

D07-3 ACUSTICAT_2022 CTRL4 ENVIRO
.pdf
Descargar PDF • 931KB

Remote sensingof real-worldvehiclesnoiseand tailpipeemissions

Mr. Javier Buhigas, Head of Operations and Consultancy of Opus Remote Sensing Europe and Technical Leader of the European project NEMO (Noise and Emissions Monitoring and Radical Mitigation) testing pilot cases in Barcelona and Rotterdam (Germany,Spain).

D07- 4 Javier Buhigas
.pdf
Descargar PDF • 2.02MB

Meduse and Hydra. Tackling noise where it comes from

Mr. David Bernfeld from Bruitparif and Mr. Christophe Mietlicki, who is the inventor of the “medusa” technology and the “Hydra” noise radar prototype.

D07-5_20220425-ACUSTICAT Barcelone
.pdf
Descargar PDF • 4.96MB


Etiquetes: radar, vehicles, cameras, license plate, sanction


309 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page