• Acusticat

Repte R01: Mapes estratègics de soroll

Actualizado: 4 may

Subtítol: Ús de mètodes de càlcul per la seva elaboració (Fase 4 d’aplicació de la directiva) Gestionat per: Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Coordinació: Eduard Puig. Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica epuigs@gencat.cat


Abstract: Els mapes estratègics de soroll que s’han d’elaborar cada cinc anys, s’hauran de realitzar amb una nova metodologia, a partir de la fase 4, consistent en la modelització i l’aplicació del mètode de càlcul harmonitzat CNOSSOS.

A qui va dirigit? Ajuntaments i gestors de d’infraestructures que han d’elaborar mapes estratègics de soroll. Enginyeries i consultories interessades en els mètodes de càlcul.

Descripció: La fase 4 (2022-2027) de l’aplicació de la directiva 2002/49/CE, porta canvis metodològics importants, arrel de l’aprovació de la directiva 2015/996 que modifica l’annex II de la directiva 2002/49/CE, transposat a la normativa estatal mitjançant l’ordre PCI/1319/2018.

Aquesta modificació rau, en l’ús d’un mètode de càlcul harmonitzat a nivell europeu, "Mètodes comuns d'avaluació del soroll a Europa” CNOSSOS-EU. Com la majoria de mètode de càlcul, es parteix d’unes dades per caracteritzar les fonts de soroll i mitjançant models de propagació del soroll, s’obtenen els mapes de soroll o els nivells en determinats receptors. En aquesta primera generació de mapes mitjançant el CNOSSOS apareixen una sèrie de problemes que caldrà anar resolent o com a mínim posant en comú: - Manca de dades per caracteritzar correctament fonts de soroll. - Possibles suposicions de les dades, quan no es disposin. - Comparabilitat de les dades obtingudes, amb fases anteriors realitzades amb altres metodologies.

Aquestes repte pretén donar a conèixer aquest nou mètode de càlcul, veure com podrà afectar en els resultats, respecte altres metodologies utilitzades fins ara, i resoldre dubtes dels gestors en recollir dades i elaborar mapes estratègics.

Etiquetes: Soroll ambiental / mapes de soroll / mapes estratègics de soroll /mètodes de càlcul / CNOSSOS


365 visualizaciones0 comentarios