top of page
 • Acusticat

Repte R02: El soroll de terrasses i activitats en via pública, que es pot fer?

Actualizado: 2 jun 2022

Subtítol: Sessió d'intercanvi i discussió d’experiències. Gestionat per:Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Coordinació: Carles López / Eduard Puig Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica carles.lopez@gencat.cat / epuigs@gencat.cat


Abstract: Les terrasses de les activitats de restauració i les activitats que es poden realitzar a via pública i que en alguns casos poden generar problemes de soroll al veïnatge, sovint presenten problemes d’incompliments que dificulten la seva gestió. Com ho fan els municipis?

A qui va dirigit?: Va dirigit bàsicament a gestors municipals (tècnics i responsables), encarregats de la gestió de la contaminació acústica, i d’atorgar autoritzacions i/o llicències.

Descripció: En aquest repte, es pretén generar idees i possibles solucions a aquests dos problemes comuns que sovint dificulten la feina dels tècnics municipals: - El soroll degut a les terrasses a la via pública. - El soroll de les activitats festives o de lleure en espais públics.

En primer lloc 5 ajuntaments van explicar les seves experiències i el seu punt de vista respecte la gestió que els seus municipis estan portant a terme.


Tot seguit, es van dividir els assistents en dos grups per poder parlar de les dificultats/encerts i discutir de les diferents opcions/solucions que han trobat o que busquen a la problemàtica del soroll de les terrasses a la via pública.


Modera:

Carles Lopez. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Generalitat de Catalunya

Eduard Puig. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Generalitat de Catalunya


Ponents:

Andreu Alay. Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient - Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Neus Muntané. Direcció de Serveis Energia i Qualitat Ambiental - Ajuntament de Barcelona

Laura Arbalat. Regidoria d'Urbanisme, Obres i Habitatge - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

David Anda. Àrea de Territori / Urbanisme i Activitats - Ajuntament de Girona

Ramon Descarrega. Departament de Planejament i Urbanisme - Ajuntament de Sant Joan Despí


Continguts destacats

Andreu Alay – Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Sant Cugat del Vallès és una ciutat amb una gran extensió de tipus residencial i on es concentren les activitats al casc antic, generant molta problemàtica en aquesta zona de la ciutat, a més en l’època pandèmica s’han expandit les superfícies de l’ocupació de les terrasses. No generen uns nivells elevats, però tenen una ciutadania exigent des del punt de vista de sensibilitat. Van estar provant la interacció de sensors acústics amb els fanals de la zona sense bons resultats. Ara volen provar de interactuar els sensors instal·lats amb la lluminària d ela terrassa/es.


Neus Muntané – Ajuntament de Barcelona: Manera de procedir, si la queixa ve d’una única terrassa, es mesura i si no compleix, es tanca. Si hi ha un grup`, es monitoritza l’espai amb equips de tipus 1, i si incompleixen objectius de qualitat, s’actua globalment reduint horaris. Pel que fa als “botellons”, s’està ocupant l’espai amb mobiliari urbà, la presencia policial i la neteja dels espais a les 23 h. Pel que fa a terrasses en interiors, horaris fins les 23 h.


Laura Albalat – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Les terrasses no es fan mesuraments, ja que suposa un incompliment quasi segur. Un dels problemes associats que es detecten és el soroll dels clients quan es tanca la terrassa, la gent continua al carrer. Vilanova ha tingut diferents problemes sobre tot amb la suspensió d’objectius de qualitat de concerts organitzats., i que sentències judicials van prohibir. Les festivitats més assenyalades del poble s’incorporen com a excepcionals via ordenança. La resta de festivals es distingeix entre petit i gran format demanant diferents requeriments per cada tipologia.


Ramon Descarrega – Sant Joan Despí: La seva exposició comença amb una frase impactant “les terrasses no tenen solució”, tot i aquesta afirmació Sant Joan Despí fixa algunes limitacions a les terrasses com : no poden disposar de TV ni equips musicals, no poden servir 30 minuts abans del tancament, per dimensionar el número de persones possible cal comptar 1 persona/m2, l’activitat ha de tenir un cartell amb les característiques de l’autorització. ÉS important que l’administració disposi dels recursos per poder fer un control i seguiment.


David Anda – Girona: Classifiquen terrasses en tres tipus A/B/C, en funció de l’horari disponible. El gran problema no són terrasses individual, sinó quan hi ha certa concentració, amb l’augment de soroll degut a l’aglomeració de la gent que s’hi genera. També són del parer que les solucions passen més per gestionar més i mesurar menys. Comenta les ordenances fiscals que tenen, per fer paga al veí, els controls de les queixes reiterades que donen negatiu (compliment activitat).


A partir d’aquesta introducció per part dels ajuntaments, es generen dos grups de treball d’unes 20 persones cada grup, i es debaten les idees sorgides a la taula, i de manera espontània altres idees dels tècnics participants.


Es poden destacar les següents intervencions:

 • Es dona com a bona la idea de dimensionar ocupació en funció de la superfície assignant 1 persona/m2.

 • La mediació apareix quan el problema ja existeix, i de vegades ja s’ha fet insostenible, cal que la mediació entri molt abans en els processos de gestió de les terrasses.

 • L’autorització de les terrasses, a diferència de la llicència de l’activitat, se l’ha de guanyar cada any i aquest fet s’ha d’aprofitar davant de terrasses amb possible conflictivitat., per exemple no renovant autorització si hi han queixes (l’Hospitalet de Llobregat).

 • Es proposen processos de participació entre veïns i activitats, amb equips i sensors i que aquests nivells siguin públics.

 • Les campanyes de sensibilització no tenen un retorn directe del benefici, però hi ha acceptació per part del gremi i del veïnatge.

 • També es creu positiu de certs municipis, entre ells Barcelona, o Girona, que tenen diferents tipus d’horaris en funció de la zona (Barcelona, tancament a les 23:00h/00:00h/1:00 h) (Girona, tancament A:00:00 h/B:div-dis +30m/C:div/dis +1h).

 • Badalona ha explicat que els requereix un mesurament “in situ” de compliment de la normativa, però sorprèn aquest fet amb el que s’ha dit anteriorment de que totes elles en condicions normals de funcionament tendeixen a incomplir la normativa, llavors cal pensar que en aquests mesuraments s’infravalora el seu nivell d’emissió.

 • El que està clar, és que davant de la constatació d’una afectació, les administracions actuen, reduint o limitant aquestes terrasses i que el que és complicat és buscar aquest equilibri entre la pràctica de l’activitat i la necessitat de descans dels veïns.

 • Quan el soroll generat per les aglomeracions de gent al carrer, no imputables directament a cap activitat, es necessitaria molta presència de policia local.

 • Necessitat de desenvolupar una ordenança de terrasses, per exemple, com es va fer amb l’ordenança model de gestió de la contaminació acústica.

 • Quan es fa una edificació nova i es vol dimensionar l’aïllament de façana, en una zona amb oci/terrasses, que fer? En aquests casos la informació del mapa estratègic de soroll no es la solució i seria convenient que per mesuraments o via càlculs, s’estimés els nivells que hi ha en la façana dels edificis, i no sols pel indicador Ldia, sinó també pel Lnit.

 • Tot el mobiliari de la terrassa ha de ser de material que no faci soroll al moure’l

 • A les terrasses no s’hi ha de poder fer celebracions, obligar que totes es facin dins del local

 • Possibilitat d’obligar a contractar vigilància privada a les terrasses situades en llocs amb moltes més terrasses

 • Prohibir qualsevol reproducció audiovisual que es pugui veure des de les terrasses: com un televisor que permeti segui els partits des de la terrassa.

 • Vincular la capacitat interior amb l’exterior per evitar grans terrasses de petits locals atès que el local no podrà donar els serveis obligatoris necessaris als clients.


Etiquetes: Gestió soroll / terrasses / festes populars / festes majors / activitats via pública

382 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page