• Acusticat

Repte R04 Anàlisi i gestió del soroll ambiental amb la Plataforma Smart City.

Actualizado: 4 may

Subtítol:  Representació de les dades i experiències d’aplicació.

Gestionat per: Diputació de Barcelona

Coordinació: Eliseo Reinoso Pedrosa. Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. reinosope@diba.cat


PONÈNCIES PRESENTADES:

Soroll ambiental: noves estratègies. Ana Viciano. Cap de servei de Platges, qualitat acústica i de l’aire. Ajuntament de València

Soroll ambiental: noves estratègies
.
Download • 2.54MB

Casos d’estudi en monitoratge continu del soroll. Sara Olivares. Cap de projectes. AV Enginyers

Casos d’estudi en monitoratge continu del soroll
.
Download • 2.17MB

Suport als ajuntaments en l’anàlisi i gestió del soroll ambiental. Eliseo Reinoso. Tècnic control ambiental. Àrea d’Acció Climàtica. Diputació de Barcelona

Suport als ajuntaments en l’anàlisi i gestió del soroll ambiental
.
Download • 1.36MB

Abstract: Els darrers anys, la contaminació acústica ha esdevingut una preocupació creixent de la ciutadania. A Catalunya, els ajuntaments són els encarregats de la gestió de la contaminació acústica dins dels seus àmbits territorials.

La Diputació de Barcelona dona suport tècnic als ajuntaments i facilita equips pel monitoratge de llarga durada del soroll ambiental. La monitorització del soroll genera una quantitat ingent de dades que sovint és difícil d’assimilar. Per aquest motiu, amb l’objectiu de facilitar la interpretació dels resultats, s’ha desenvolupat un quadre de comandament que permet veure, de forma senzilla i interactiva, les dades més significatives del darrer període mesurat.

Però, en quins casos es recomanable la utilització de sensors? Com ajuden en l’anàlisi i gestió del soroll ambiental? Quant de temps hauria de durar el monitoratge?

Són qüestions que es respondran en aquest repte a partir de la perspectiva i experiència de l’Administració publica i de l’empresa privada. A qui va dirigit?: Col·lectius professionals, consultories, administració pública, estudiants.

Descripció Els darrers anys, la contaminació acústica ha esdevingut una preocupació creixent que ha generat un augment de la sensibilitat de la població vers la preservació del medi ambient, associat a un estàndard de qualitat de vida. El soroll no és un problema exclusiu de zones urbanes, amb un elevat i variat nombre de fonts emissores, sinó que també afecta a medis menys antropitzats.


A Catalunya, li correspon a la Generalitat l’ordenació de general, mentre que els ajuntaments són els encarregats de fer actuacions en els seus àmbits territorials. Però la gestió no és una tasca fàcil, atès que la quantificació del problema pot comportar la generació d’un elevat nombre de dades.


Diputació de Barcelona, com a ens supramunicipal, i amb la intenció de facilitar la comprensió dels resultats obtinguts mitjançant el monitoratge de llarga durada del soroll ambiental, ha desenvolupat un quadre de comandament (QdC) que intenta facilitar la interpretació per part, tant dels tècnics encarregats de la gestió com del ciutadà, menys avesat a interpretar dades d’aquesta tipologia.


Les situacions en les que és recomanable la realització de monitoratges de llarga durada són variades. Moltes vegades es fan servir per trobar patrons que permetin establir l’horari per realitzar una mesura “normativa” amb major probabilitat de trobar la font emissora que pugui generar molèstia.


Altres vegades estan més enfocades en la gestió del soroll, com podria ser el cas de tenir vàries terrasses de bar molt properes, etc.


Són moltes les opcions d’utilització de sensors de monitoratge del soroll ambiental i el que es pretén en aquest repte és presentar aquest ventall de possibilitats, tant des del punt de vista de l’Administració pública, com de l’empresa privada, de manera que a part de presentar el quadre de comandament, el gruix de la sessió serà l’exposició d’un seguit de casos particulars de la utilització d’aquesta tecnologia en l’anàlisi i gestió del soroll. Etiquetes: Soroll, Smart, anàlisi, gestió, llarga durada.


235 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo