• Acusticat

Repte R07: Assajos de l’aïllament acústic de façanes

Actualizado: 4 may

Gestionat per: Associació Catalana de Consultors Acústics Coordinació: Jordi Servosa i Roca. SiS consultoria acústica sl jordiservosa@sisconsultoria.com


Abstract:

Els assajos de l’aïllament acústic de façanes són tècnicament complexes, la incertesa dels resultats no ha estat suficientment estudiada i tampoc se sap la repercussió en aquesta del mètode aplicat conforme norma (altaveu o trànsit, elements o global, altaveu omnidireccional o direccional, etc).


Sovint hi ha desviacions de la norma en l’assaig i per impossibilitats tècniques i el resultat només pot ser informatiu i no es pot comparar amb un valor límit. Davant d’aquestes circumstàncies potser cal replantejar com es fan els assajos, en quines situacions realment són necessaris i què pot fer, i què no, l’Administració amb els resultats.

A qui va dirigit?: Administració, Entitats Col·laboradores, Consultors.

Descripció:

Els assajos de l’aïllament a soroll aeri de façanes són els tècnicament més complexes. La norma ISO 16283-3 determina els procediments per al mesurament in situ de l’aïllament de façanes.

Aquests assajos es realitzen per donar conformitat al compliment del Document Bàsic de Protecció envers el Soroll (DB-HR) del CTE i les exigències d’aïllament de les activitats del Grup I i Grup II de les ordenances municipals reguladores del soroll que han adoptat el model tipus A (MODEL D’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya).

La problemàtica bàsica és causada per les distàncies a les que cal situar la font de la façana, punts de mesurament dels nivells d’exterior i múltiples possibilitats de fonts emissores. Quan s’utilitza el mètode de l’altaveu cal situar la font a 5 metres de distància de la façana, a la majoria de casos cal envair la via pública i potser situar la font al mig de la calçada. L’altra dificultat associada al mesurament és que per mesurar trams de façana de plantes altes (PB+2 o superior) calen mitjans d’elevació de la font.

A part d’aquestes dificultats intrínseques a la utilització de l’altaveu hi ha la variabilitat deguda al tipus d’altaveu que s’utilitza (omnidireccional o direccional), la cobertura d’aquests altaveus o inclús la utilització de soroll de trànsit (viari, ferroviari o aeri) per a la realització de l’assaig. La incertesa deguda a les diverses possibilitats no ha estat estudiada i se suposa igual a la dels assajos d’aïllament al soroll aeri de particions (ISO 16283-1) a la norma ISO 12999-1.

Per tots aquests motius cal establir uns criteris respecte l’ús de la norma ISO 16283-3 i preguntar-se: - en quines circumstàncies cal aplicar-la, - què passa quan els resultats es basen en la norma però no l’han pogut complir, - si és possible donar conformitat al compliment i quins casos si i en quins no, - si cal reduir el mostreig a només els assajos que poden complir estríctament el procediment de la norma ISO 16283-3.

En el cas de comprovacions de requeriments d’ordenances municipals caldria plantejar-se si cal aplicar la norma ISO 16283-3 o seria més convenient definir un mètode més simple i amb menor incertesa associada (requeriments de D2m,nT,Atr de 45 dBA).

Etiquetes: Aïllament, Façanes, EC-PCA, CTE, DB-HR.

238 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo