• Acusticat

Repte R08: Millorar l’avaluació el nivell sonor, per millorar la qualitat de vida

Actualizado: 4 may

Subtítol: Errors i confusions de la legislació vigent.

Coordinació: Robert Barti GrausTIC rbarti@graustic.cat


Abstract:

Les mesures del nivell sonor, aplicant la legislació vigent (Leq en dBA), es corregeix

amb els factors K. La metodologia utilitzada per valorar les components impulsives

es incorrecte, i la de baixa freqüència, presenta resultats contradictoris amb altres

legislacions, sent igualment poc eficaç. Per altre banda algun document, indica a

més que en cas de detectar components K, no es faci la obligada correcció per soroll

de fons. Aquestes indicacions i protocols, generen confusió entre els professionals

del sector i no sempre reflecteixen la realitat del problema que s’avalua.


A qui va dirigit? Professionals en general del sector acústic, Entitats de control, Tècnics municipals, gestors del vector contaminació acústica, Legisladors, Advocats, .....


Descripció:

Els mètodes legislatius per mesurar i avaluar el grau de contaminació acústica, no han evolucionat les darreres dècades, de la forma en com ho han fet els equips de mesura i els coneixements en acústica arreu. Els anomenats “factors correctors K” corregeixen el nivell sonor mesurat (Leq dBA) per millorar la seva correlació amb la percepció humana dels sons. Dels tres factors correctors, el de components impulsives i el de baixa freqüència, haurien de ser revistats per ser el primer erroni i el segon poc fiable.


El repte seria debatre entre els agents implicats en les valoracions d’impacte acústic produït per activitats, ja siguin comercials, d’oci o veïnals, si aquest problema és conegut, i què es pot fer per evitar els errors i millorar la solidesa i precisió dels resultats. Es proposen una sèrie de qüestions per debatre:

1. Com es poden distingir els sons procedents d’altres focus sonors aliens a l’avaluat?

2. Si un document legislatiu, estableix un procediment que tècnicament és incorrecte, que ha de prevaldre davant aquests problemes, la legislació o la veracitat del resultat?

3. Quines alternatives podem trobar per solucionar aquest repte?

4. Seria interessant disposar d’una metodologia que permetés obtenir uns resultats sense haver de fer avaluacions “a posteriori”?


Etiquetes: Mesura, avaluació, percepció, so, legislació


256 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo