• Acusticat

Repte R12: Acústica subaquàtica

Actualizado: 4 may

Subtítol: Investigar, caracteritzar i regular el soroll submarí per a reduir els nivells d’origen antròpic. Mediterrània acústicament sostenible.

Gestionat per: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les illes Balears/ AVALUA Coordinació: Bartomeu Rosselló i Boeres AVALUA avalua@avalua.eu


Abstract: El renou submarí és una de les principals amenaces a la que s’enfronten totes les espècies marines. La petjada antròpica que la nostra societat genera és inassolible per l’ecosistema, origen de la vida al planeta i principal element regulador d’aquest. Hem incrementat la pertorbació sonora en més de 10 dB per dècada. Ha arribat el moment d’actuar-hi decididament per a garantir-ne la seva biodiversitat i la sostenibilitat al medi, encara que simplement sigui per a garantir-ne la nostra pròpia supervivència.

A qui va dirigit? Administració pública, investigadors i col·lectius professionals especialitzats.


Descripció: El soroll submarí és una de les principals afeccions al medi marí i fonamentalment a la Mediterrània, tan en flora com amb fauna. Recents estudis de la UPC acrediten l’afecció per aquesta causa a les praderies de posidònia, principal instrument amb el que comptem per a la lluita contra el canvi climàtic.


La nostra alteració al medi submarí té un abast devastador, és per això que s’ha traçat una estratègia d’actuació a nivell internacional que comença a desdibuixar-se amb figures de protecció com són les AMP del nostre entorn immediat. Prova d’això és el Corredor de Migració de Cetacis de la Mediterrània (RD 699/2018) declaració de la ZEPIM per la UNEP MAP del Conveni de Barcelona.

El soroll submarí ha estat reconegut per la Directiva Marc sobre la Estratègia Marina de la Unió Europea (MSFD, 2008/56/CE). Es considerat una pertorbació molesta per les espècies marines segons l’Annex IV de la Directiva d’Hàbitats de la Unió Europea (92/43/CEE) establint-ne prohibicions.

Actualment ens trobem en fase de revisió del RD 1367/2007 que desplegà la Llei del Soroll 37/2003. Des del GOIB hem proposat incloure la regulació de la immissió sonora subaquàtica màxima admissible al medi marí. És per això que cal establir criteri científic, a tots els nivells, així com de definició dels procediments d’avaluació necessaris per tal de fer efectiva una disminució de la pressió sonora antròpica exercida. Fet que provocarà la imprescindible millora tecnològica acompanyada per uns protocols de bones pràctiques que l’activitat marítima haurà de contemplar i l’administració vetllar pel seu compliment, per tal de garantir una mar silenciosa i naturalment sostenible en pro de la seva biodiversitat i cohabitació simbiòtica amb l’activitat humana. Etiquetes: #SorollSubmarí #MediterràniaSilenciosa #RegulacióSorollMarí #AcústicaMarina #ComunicacióSubaquàtica


114 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo